1. We beginnen met een gesprek over wat het doel van de website is. Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over de mogelijkheden. Ook praten we over de vormgeving van de site.
  2. Vervolgens maakt TastyMouse een voorstel met kostenberekening
  3. Dan gaan we aan de slag met de uitwerking van de opzet, structuur van de site en maken we een eerste ontwepschets.
  4. Als we het eens zijn over opzet en vormgeving wordt de site gerealiseerd. Meestal gebeurd dat m.b.v. een Content Management System.
  5. Als de site klaar is wordt hij toegankelijk voor het publiek.
  6. De site is nu actief. U kunt zelf de inhoud wijzigen in het CMS. Dit CMS biedt ook de mogelijkheid de site uit te breiden. Dat kunt u deels zelf doen en deels kan dit door TastyMouse gebeuren, hier wordt een aparte offerte voor gemaakt.

    Het CMS vergt wel onderhoud. Er komen regelmatig (veiligheids-)updates. TastyMouse biedt hiervoor een onderhoudscontract.